Home » הכל » מהו פינוי מושכר?

מהו פינוי מושכר?

מהו פינוי מושכר?

פינוי מושכר, פינוי שוכר, פינוי שוכרים

פינוי מושכר הוא הליך משפטי שבו משכיר מקבל את אישור בית המשפט לפנות בכוח את השוכר.

סיטואציה של פינוי מושכר מורכבת מכפי שנהוג לחשוב כי יש איתה כמה בעיות מהותיות.

קודם כל, אף משכיר מטבע הדברים לא רוצה להגיע למצב שבו הוא גור ר את השוכר להתנהלות בין כתלי בית המשפט.

סירוב של השוכר לפנות את הנכס עלול לעלות ביוקר למשכיר.

הסירוב של השוכר מלווה לא רק בעוגמת נפש והשקעה עצומה של משאבים, זמן וכסף, אלא גם בחוסר יכולת של המשכיר להציע את הנכס להשכרה עבור דייר אחר.

יתרה על כך, החוק בישראל מגביל את האפשרות להגיש תביעה לפינוי מושכר עבור מי שלא עומד בתנאים מסוימים.

כך לדוגמא לא ניתן להגיש תביעה מן הסוג הזה כאשר מדובר בדייר מוגן.

ההגדרה של דייר מסוים כדייר מוגן מופיעה בלשון החוק והיא מחייבת את כל הצדדים המעורבים.

בנוסף, לא ניתן להגיש תביעה לפינוי מושכר אם לא מצליחים להוכיח שבוצעה הפרה יסודית של תנאי החוזה.

זה אומר שמשכיר שלא דאג להגן על האינטרסים שלו בתוך חוזה השכירות גם לא יוכל לאחר מכן לממש את זכותו החוקית להגיש תביעה.

כמו כן, הרבה משכירים בוחרים להשתמש בחוזה שכירות כללי כדי לחסוך לעצמם זמן או מתוך אמונה בשוכר.

פעולה כזו עלולה לעלות ביוקר עבור המשכיר כי היא גורמת לכך שהחוזה לא יהיה קביל.

הפתרון עבור פינוי מושכר

פינוי מושכר, פינוי שוכר, פינוי שוכרים

הפתרון הכי טוב שמציע החוק עבור משכירים שמתמודדים עם סיטואציה רגישה שבה השוכר לא מוכן לפנות את הנכס הוא לפנות לעורך דין.

עורך דין מכיר את התחום של פינוי מושכר מקרוב והוא יודע מה לעשות בשביל לבדוק את תנאי הקדם להגשת תביעה.

במידה ועורך הדין מגלה שהשוכר והמשכיר עומדים בתנאי הקדם, הוא יכול ללוות את הלקוח בניסוח התביעה ובהגשת המסמכים שתומכים בטענתו.

במידה ועורך הדין מגלה שמדובר בדייר מוגן או שאין בהתנהגותו של השוכר הפרה יסודית של תנאי החוזה, הוא יכול להמליץ ללקוח מה לעשות במישורים אחרים ולחסוך עבורו זמן ומאמץ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*