Home » אדריכלות » מה כוללים שירותי פיקוח וניהול בנייה?

מה כוללים שירותי פיקוח וניהול בנייה?

שירותי פיקוח וניהול בנייה ניתנים בעיקר עבור אנשים פרטיים אך יכולים להתאים גם ליזמים מענף הנדל"ן ואפילו לקבלני בנייה ושיפוצים.

מטרת השירות היא לפקח באופן מקצועי על תהליכי בנייה ולוודא שהם מבוצעים כהלכה.

באמצעות פיקוח ניתן גם לנהל את הבנייה בפרויקטים מורכבים ולבדוק האם קיימים פערים בין התכניות לביצוע בפועל.

הניהול והפיקוח מבוצעים על ידי אנשי מקצוע מוסמכים עם רקע בהנדסה והכשרה ייעודית.

הרקע וההכשרה מאפשרים לאנשי מקצוע לעקוב מקרוב אחר פרויקטים בענף הבנייה ולשרת את האינטרסים של הלקוחות.

הבדלים בין שירותי פיקוח וניהול בנייה

על אף המאפיינים הדומים של שירותי פיקוח וניהול בנייה ללקוחות פרטיים ועסקיים, יש גם הבדלים מסוימים וכדאי להכיר אותם.

היכרות עם ההבדלים בין שירותי פיקוח וניהול בנייה יכולה לסייע עבור מי שרוצה לבחור חברה מקצועית ואמינה.

חשוב למשל לדעת שיש חברות שמתמחות בשירותי פיקוח וניהול בנייה יחד עם שירותי בדק בית.

שירותי בדק בית כוללים בין היתר בדיקת תשתיות אינסטלציה, בדיקת תשתיות חשמל, בדיקות רעש ואקוסטיקה ובדיקת עמידות בפני רעידות אדמה.

מנגד, חברות אחרות יכולות להציע שירותי בדיקות מעבדה לבנייה.

אלו בדיקות שמיועדות בעיקר עבור קבלנים ואנשי מקצוע שמעוניינים לעמוד בהוראות החוק.

במסגרת שירותי בדיקת מעבדה לבנייה שולחים חומרים ותהליכי בנייה למעבדה מוסמכת.

התפקיד של המעבדה הוא לבחון האם חומרי ותהליכי הבנייה עומדים בדרישות החוק בישראל.

במידה והממצאים של המעבדה סותרים את דרישות החוק, אין לקבלנים ברירה אלא להחליף את חומרי הבנייה או התהליכים שבהם הם משתמשים.

כיצד בוחרים חברת פיקוח וניהול בנייה?

שאלת מיליון הדולר מבחינת כל הלקוחות היא כיצד בוחרים פיקוח וניהול בנייה על רקע ההבדלים והמאפיינים המיוחדים של השירות.

ההמלצה העיקרית בהקשר הזה היא להתייעץ עם אנשי מקצוע שונים ולקבל מהם הצעת מחיר מסודרת.

ניתן לפגוש נציגים של חברת פיקוח וניהול בנייה באופן בלתי מחייב ולשמוע מהם על פרויקטים קודמים.

לבסוף, יש לוודא שסוג ההתמחות של נציגי החברה עולה בקנה אחד עם המאפיינים של הפרויקט ועם הצרכים שלו.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*