Home » בריאות » מה קובע דרגות של שמן זית חמיצות?

מה קובע דרגות של שמן זית חמיצות?

מה קובע דרגות של שמן זית חמיצות?

שמן זית | שמן זית איכותי | שמן זית מומלץ

בנוסף, מעבדות פרטיות המוכרות על ידי מועצת הצמחים יכולות גם הן להשתתף בקביעת דרגות שמן זית חמיצות.

הדבר החשוב הוא להשתמש בדרגות החמיצות הללו על מנת לבחון את האיכות של שמן זית מסוים.

באמצעות דרגות החמיצות ניתן לדעת עד כמה שמן הזית איכותי ומה אפשר לעשות איתו.

מעבר לכך, הגדרה של שמן זית מסוים כבעל דרגת חמיצות ספציפית יכולה להשפיע על המחיר שלו.

ככל ששמן הזית יהיה בעל דרגת חמיצות נמוכה יותר הוא ייחשב איכותי ומחירו יעלה, ולהיפך.

הבדלים בין דרגות חמיצות

יש כמה הבדלים בולטים בין קטגוריות עיקריות של דרגות שמן זית חמיצות.

הקטגוריות שאליהן צריך להתייחס הן שמן זית כתית, שמן זית מזוכך ושמן זית זך.

שמן זית כתית מייצג את הקטגוריה של המוצרים הכי איכותיים והוא מופק בכבישה קרה באמצעות דחיסה והידוק בלבד.

עם זאת, גם בתוך שמן זית כתית יש לשים לב לדרגות של שמן זית חמיצות בכתית מעולה, כתית וכתית רגיל.

שמן זית | שמן זית איכותי | שמן זית מומלץ

הדרגה של כתית מעולה מייצגת רמת חמיצות של עד 1% בלבד.

מנגד, הדרגה של כתית מייצגת דרגה של 1%-2% והדרגה של כתית רגיל היא של שמן זית עם עד 3.3% חמיצות.

לשם השוואה, שמן זית מזוכך אמנם מגיע לרמת חומציות של 0.3% אך זה נעשה באמצעות שימוש בחום וחומרים כימיים ולכן פוגע בסגולות הבריאותיות של המוצר.

כמו כן, שמן זית זך הוא באיכות ירודה ובו דרגת החמיצות היא מעל 3% ויש בו חומרים כימיים שהופכים אותו אסור למאכל.

לסיכום, הנתונים על דרגות שמן זית חמיצות אמורים להופיע באופן ברור על כל מוצר.

כדאי להשקיע כמה דקות לפני שבוחרים שמן זית ולבדוק אותם.

בעזרת דרגות שמן זית חמיצות אפשר לדעת מה רמת האיכות של השמן והאם הוא שווה את המחיר.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*