Home » הכל » איך מבצעים פינוי שוכרים?

איך מבצעים פינוי שוכרים?

איך מבצעים פינוי שוכרים?

פינוי שוכרים לא אמור להיות תהליך ארוך כי לרוב הוא מתבצע לפי ההסכמות המנוסחות בחוזה השכירות.

עם זאת, יש מצבים שבהם השוכרים לא מוכנים להתפנות.

זו סיטואציה נפוצה מכפי שנהוג לחשוב והיא מתרחשת בדירות שכורות בכל רחבי הארץ ולעיתים גם בשטחי מסחר מושכרים.

מבחינת בעלי הנכס, חוסר רצון של השוכרים להתפנות כרוך בהוצאה כספית עצומה.

לאורך התקופה שבה השוכרים לא מוכנים להתפנות הם גם לא משלמים שכר דירה והמשכיר לא יכול להציע אותה לאנשים אחרים.

כתוצאה מכך, החוק מעמיד לרשות בעלי נכסים את האפשרות להגיש תביעה.

מטרת התביעה היא לקבל צו פינוי שוכרים ולהשתמש בו על מנת להפעיל את הרשויות.

לאחר קבלת צו פינוי שוכרים ניתן להעביר את האחריות על הפינוי להוצאה לפועל ולאחר מכן למשטרת ישראל.

פינוי שוכרים

הגשת תביעה ונימוקים משכנעים

בשביל לבצע פינוי שוכרים בצורה חוקית ויעילה צריך להגיש תביעה.

את התביעה מגישים בליווי כל מסמך שתומך בטענתו של התובע, עוזר לשכנע את בית המשפט ומוכיח את צדקת דרכו.

הבעיה היא שלא תמיד בעלי הדירה עצמם יודעים איזה מסמכים לצרף לכתב התביעה ולכן כדאי להם לערב עורך דין.

עורך דין שמכיר מקרוב את התחום של פינוי שוכרים יכול להמליץ לבעל הנכס מה לעשות וכיצד לנסח את כתב התביעה.

לאחר הגשת כתב התביעה נדרש בית המשפט להמתין 30 יום לכתב הגנה.

את כתב ההגנה רשאים השוכרים להגיש לבית המשפט וגם במקרה הזה עליהם לצרף מסמכים לביסוס הטענות שלהם.

עם קבלת כתב ההגנה קובע בית המשפט דיון במקרה.

את הדיון מחויב בית המשפט לקבוע תוך 30 יום בלבד מיום קבלת כתב ההגנה.

בדיון עצמו מתקבלות החלטות לגבי הוצאת צו פינוי שוכרים או לחילופין תמיכה בטענות ההגנה.

 הטיפ החשוב ביותר עבור פינוי שוכרים הוא לפעול על פי החוק ולגבות כל טענה במסמכים רשמיים.

רצוי לפעול במהירות לפינוי שוכרים ולא להמתין זמן רב עד הגשת כתב התביעה.

במידה והשוכרים לא מוכנים להתפנות גם אחרי הוצאת הצו, יש לפעול אל הרשויות ולהמשיך את הטיפול בצורה מסודרת.

פינוי שוכרים

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*