Home » Tag Archives: פינוי שוכר

Tag Archives: פינוי שוכר

מהו פינוי מושכר?

פינוי מושכר, פינוי שוכר, פינוי שוכרים

מהו פינוי מושכר? פינוי מושכר הוא הליך משפטי שבו משכיר מקבל את אישור בית המשפט לפנות בכוח את השוכר. סיטואציה של פינוי מושכר מורכבת מכפי שנהוג לחשוב כי יש איתה כמה בעיות מהותיות. קודם כל, אף משכיר מטבע הדברים לא רוצה להגיע למצב שבו הוא גור ר את השוכר להתנהלות בין כתלי בית המשפט. סירוב של השוכר לפנות את הנכס עלול ...

Read More »